Zajrzyj !

  Edukacja przedszkolna dziecka według filozofii Montessori

  Autor dnia 1 lutego 2017

  Na przestrzeni kolejnych wieków rodziły się oraz odchodziły w zapomnienie rozliczne metody kształcenia nowych pokoleń oraz przygotowywania ich do funkcjonowania w zastanym świecie. Niektóre z nich charakteryzowały się wysoce konserwatywnym podejściem do nauki jako do zbioru informacji, które dziecko ma za zadanie zrozumieć, zapamiętać oraz umieć wykorzystać w dalszym życiu.

  Wyróżnić można także techniki stricte liberalne, które to dają podopiecznemu całkowitą swobodę w kwestii czasu poświęcanego na edukację oraz zakresu materiału jakie ma ono zamiar przyswoić. Najlepsze efekty okazują się jednak przynosić systemy plasujące się pośrodku stawki i unikające wszelkiego rodzaju ekstremów ? jednym z nich jest omawiana dziś filozofia Montessori.

  Spytaliśmy wychowawcę jednego z najlepszych prywatnych przedszkoli Montessori w Krakowie – MONTESSORI-HOUSE, na czym dokładnie polega edukacja tą metodą. Polega ona przede wszystkim na szeroko pojętej nauce poprzez zabawę, a więc zapewnieniu, by dziecko nie męczyło się nad wyraz szybko przyswajając nowe informacje, a dodatkowo ? aby czuło chęć pogłębiania wiedzy oraz poszerzania własnych horyzontów. Można to osiągnąć poprzez odpowiednio przygotowane otoczenie oraz właściwe podejście nauczycieli i rodziców do malucha. Badania naukowe dowodzą, iż metoda Montessori najlepsze efekty przynosi na etapie edukacji przedszkolnej, choć rzeczona holistyczna technika edukacji zastosowane może być również na dalszych stadiach rozwoju młodego człowieka.

  Jak uważają eksperci, etap nauki wczesnoszkolnej to przede wszystkim odkrywanie zasad jakimi rządzi się świat oraz pierwsze próby zastosowania ich w praktyce. To właśnie wtedy umysł dziecka rozwija się najprężniej dzięki poznawaniu zasad języka, przyswajaniu metod angażowania się w interakcje międzyludzkie oraz uzmysławiania sobie istnienia takich pojęć jak kultura, religia, czy hierarchia społeczna. Aby jednak maluch nie zatracił swojej wrodzonej ciekawości, wszystkie te informacje nie powinny być przedstawiane w formie niezbyt interesujących, suchych faktów a na przykład – w formie graficznej, dźwiękowej, czy filmowej. Doskonałe efekty daje także socjalizacja poprzez spędzanie możliwie największej ilości czasu na wykonywaniu powierzonych zadań wraz z rówieśnikami. To właśnie dzięki nim nasza pociecha nauczy się współpracować z innymi, prosić ich o radę, służyć pomocą, czy w końcu ? organizować pracę większej grupy dzieci. Wszystkie te umiejętności okazać się mogą wręcz kluczowe w dalszym rozwoju. Osobie dorosłej pozwolą one z kolei określić przeważające cechy charakteru podopiecznego, takie jak altruizm, zdolność organizacji, czy empatia.

  Dowiedziono także, że korzystne jest już na etapie edukacji przedszkolnej wprowadzenie zajęć w grupach mieszanych. Pozwala to dzieciom nauczyć się obcowania z osobami zarówno starszymi jak i młodszymi od nich, co z kolei przekłada się na pełniejsze zrozumienie różnic wiekowych oraz ograniczeń i korzyści jakie się z nimi wiążą. Swoboda w odkrywaniu świata przy jednoczesnym jasnym zdefiniowaniu zasad jego działania są wedle ekspertów wykorzystujących w swojej pracy filozofię Montessori kluczem do kształcenia dziecka w sposób holistyczny, a więc biorący pod uwagę wszystkie aspekty edukacji, również fizyczny, religijny, estetyczny, czy też społeczny.

  Napisz komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *