Zajrzyj !

  Integracja z rówieśnikami

  Autor dnia 5 czerwca 2017

  O tym, czy dziecko rozwija się prawidłowo na każdym szczeblu, możemy się przekonać, kiedy wkracza ono w grono swoich rówieśników.

  To właśnie wtedy można zauważyć zmiany w zachowaniu, które niejednokrotnie bywają niepokojące. Integracja z rówieśnikami jest bardzo istotna, ponieważ uczy życia w społeczeństwie.

  Samodzielność i inicjatywa

  Pierwszym miejscem, gdzie dziecko styka się z całkiem nowym środowiskiem i wieloma innymi dziećmi jest żłobek, a dla niektórych dopiero przedszkole. Często dla najmłodszych zetknięcie z nowym, całkiem obcym środowiskiem bywa trudne. Czasami ujawniają się także liczne zaburzenia, o których nie mieliśmy pojęcia, gdy dziecko przebywało najczęściej w domu wśród dorosłych. Żłobek i przedszkole to także miejsca, w których dzieciaki uczą się samodzielności. Podejmują również inicjatywę w celu zapoznania się z innymi i są to zazwyczaj pierwsze przyjaźnie, jakie dzieci zawiązują między sobą. Poza czynnościami samoobsługowymi oraz mającymi na celu edukację, dzieci uczą się także pracy zespołowej i nawiązywania relacji międzyludzkich. Jest to dla nich bardzo dobra szkoła, a także przedsionek tego, co czeka je w niedalekiej przyszłości.

  Próba dorosłości

  Dla małego dziecka uczęszczanie do przedszkola jest także próbą dorosłości. Tam małe smyki stykają się bowiem z wieloma trudnościami, porażkami i całą gamą emocjonalnych uczuć. To właśnie tam dzieci uczą się życia, wiedzą, że nie zawsze będzie łatwo i jak poradzić sobie ze smutkiem spowodowanym konkretnym niepowodzeniem. Zazwyczaj w przedszkolu wytwarzają się już grupy rówieśnicze na wzór paczki w młodzieńczym wieku. Niestety nie wszystkie dzieci przynależą do jakiegoś kręgu, zdarzają się także te samotne, które nie mogą znaleźć sobie miejsca. Tutaj też istotna jest rola wychowawców, którzy obserwując takie dziecko powinni starać się mu pomóc. Zachęcać do zabawy z innymi oraz uczulać pozostałe dzieci, aby zapraszały inne do zabawy.

  Dziecko, które przez kilka lat uczęszcza do grupy przedszkolnej, jest doskonale przystosowane do rozpoczęcia nauki w szkole i przebywania w placówce edukacyjnej. Pozostawienie latorośli w domu pod opieką dziadków aż do okresu zerówki bądź pierwszej klasy szkoły podstawowej jest dużym błędem. Nawet najlepszy dziadek, czy troskliwa babcia nie zastąpią dziecku grupy rówieśniczej, którą spotka i pozna w żłobku lub przedszkolu.

  Napisz komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *